2019 11 17

100 metų, kai Pervalkuose (Pasvalio r.) gimė (1919) rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas Bronius Krivickas. 1938–1943 studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. 1945 įsijungė į partizanų būrį, veikusį Nemunėlio Radviliškio apylinkėse ir Skaistkalnės miškuose. 1951 paskirtas Rytų Lietuvos partizanų srities štabo Visuomeninės dalies viršininku. Kūrė eilėraščius, sonetus, satyras, redagavo partizanų leidinius, vertė. Išleistas pomirtinis jo raštų rinkinys. Apdovanotas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio pasižymėjimo ženklu 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi, Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (1998). Žuvo 1952 09 21 Raguvos miške, palaidotas Putiliškiuose (Panevėžio r.).

2019 11 17

115 metų, kai Kiršuose (Vilkaviškio r.) gimė (1904) poetė Salomėja Nėris. 1924–1928 studijavo Lietuvos universitete. 1928–1931 mokytojavo Lazdijų gimnazijoje. 1931 persikėlė į Kauną ir redagavo Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamus tautosakos rinkinius. 1934–1936 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, dalyvavo „Meno kuopos“ veikloje. Iki 1940 vasaros dirbo Kauno gimnazijose. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją. Iki mirties išleisti 7 jos poezijos rinkiniai. Lietuvos valstybinės literatūros premijos laureatė (1938). Mirė 1945 07 07 Maskvoje (Rusija).