2020 01 05

90 metų, kai Panevėžyje pradėjo kursuoti (1930) maršrutiniai autobusai.

Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė
2020 01 05

95 metai, kai Žvirgždžiūnų vienkiemyje (Pasvalio r.) gimė (1925) poetė Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė. Studijavo Vilniaus universitete. 1956 grįžo iš Sibiro tremties į Lietuvą ir iki 1994 gyveno Panevėžyje. Dirbo buhalterijos srityje, kultūrinį darbą. 1995 persikėlė į Kauną, 2006 – į Klaipėdą. Išleido poezijos rinkinių, memuarų. Apdovanota LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2005). Mirė 2020 01 14 Klaipėdoje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

Vytautas Petrauskas
2020 01 05

110 metų, kai Burveliuose (Panevėžio r.) gimė (1910) vertėjas, tekstologas Vytautas Petrauskas. 1921 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1928–1931 Lietuvos universitete Kaune studijavo literatūrą. Dirbo žurnalų „Kūno kultūra ir sveikata“, „Žiburėlis“ redakcijose, naujienų agentūroje „Elta“. 1944–1982 įvairių leidyklų redaktorius. Vertė iš rusų ir vokiečių kalbų. Redagavo rusų, vokiečių, lenkų klasikų kūrinius. LSSR nusipelnęs kultūros švietimo darbuotojas (1975). Mirė 1982 02 15 Vilniuje.