Gražina Ručytė-Landsbergienė
2020 01 28

90 metų, kai Anykščiuose gimė (1930) pianistė, pedagogė, prof. Gražina Ručytė-Landsbergienė. 1945–1948 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1959 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1958–1985 Lietuvos operos ir baleto teatro koncertmeisterė. 1962–1966 Vilniaus pedagoginio instituto dėstytoja. Nuo 1991 Vytauto Landsbergio fondo valdybos pirmininkė. 1980 suteiktas nusipelniusio artisto vardas. Apdovanota DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1999). Koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, įrašė plokštelių. Mirė 2020 03 10 Vilniuje.

2020 01 28

185 metai, kai Glitėnuose (Panevėžio r.) gimė (1835) kryždirbys, liaudies menininkas Vincas Svirskis. Gyveno ir dirbo Vidurio Lietuvoje – Kėdainių, Surviliškio, Krekenavos, Krakių, Truskavos apylinkėse. Sukūrė apie 200 ąžuolinių koplytstulpių ir kryžių. Mirė 1916 03 07 Burveliuose (Panevėžio r.), palaidotas Surviliškių parapijos kapinėse.