Stasys Petrauskas
2020 01 31

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1950) dailininkas Stasys Petrauskas. Mokėsi Panevėžio 6-oje vidurinėje mokykloje. Vienas ryškiausių Lietuvos savamokslių menininkų gyveno ir dirbo Panevėžyje. Kūrė grafiką, tapė. Surengė personalinių parodų. Jo kūriniai saugomi Lietuvos dailės muziejuje ir privačiose kolekcijose. Mirė 2010 05 28 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Donatas Stanikūnas
2020 01 31

75 metai, kai Perekšliuose (Panevėžio r.) gimė (1945) elektros inžinierius, ekonomistas, technologijos m. habil. dr., doc. Donatas Stanikūnas. 1955–1961 mokėsi Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1971 baigė Kauno politechnikos institutą. 1971–1996 dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1996–1998 Žemės ir miškų ūkio viceministras. 1998–2003 Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorius. Nuo 2004 VšĮ „Agroanalitinis centras“ direktorius. Išleido mokomųjų knygų, paskelbė mokslinių straipsnių.

Adelė Diržytė-Naginskienė
2020 01 31

135 metai, kai Palūšniuose (Rokiškio r.) gimė (1885) literatė, pedagogė Adelė Diržytė-Naginskienė. 1912 Maskvoje išlaikė mokytojos egzaminus. 1912–1915 mokytojavo Panevėžio Labdarių mokykloje, 1919–1922 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 1922–1929 Rokiškio gimnazijoje. 1932 įsteigė Lietuvos vaiko draugijos skyrių Rokiškyje ir buvo ilgametė jo pirmininkė. Bendradarbiavo spaudoje. Išleido scenos vaizdelius „Pavasaris“, „Gyvenimo pasaka“ (1920). Mirė 1949 02 06 Rokiškyje.