Bronius Antanaitis
2020 02 19

95 metai, kai Jasoniuose (Radviliškio r.) gimė (1925) kunigas Bronius Antanaitis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1944 įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1955–1958 vyskupo K. Paltaroko sekretorius. Nuo 1957 Panevėžio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkas. Nuo 1958 Krekenavos parapijos vikaras, vėliau administratorius. 1997–2006 ėjo rektoriaus pareigas Panevėžio Švč. Trejybės rektorate. Nuo 2006 klebonavo Smilgių (Panevėžio r.) parapijoje iš kur 2013 iškeltas į Panevėžio Kristaus karaliaus parapiją rezidentu. Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000). Mirė 2018 02 27 Panevėžyje.

JCI Lietuva
2020 vasaris

30 metų, kai įregistruoti (1990) Panevėžio jaunimo rūmai – pasaulinės jaunimo organizacijos Junior Chamber International (JCI), vienijančios jaunuosius verslininkus, padalinys. Pirmasis Rūmų prezidentas – Darius Pietaris. Dabar organizacija vadinasi JCI Panevėžys.