Asta Preidytė
2020 03 27

60 metų, kai Biržuose gimė (1960) aktorė Asta Preidytė. 1966–1977 mokėsi Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija). 1975–1978 lankė J. Miltinio dramos studiją. 1987 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1979 Panevėžio dramos (dab. Juozo Miltinio) teatro aktorė. Apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi (2005). Panevėžio miesto garbės pilietė (2005).

Feliksas Vizbaras
2020 03 27

140 metų, kai Zubiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1880) inžinierius architektas Feliksas Vizbaras. 1908 baigė Rygos politechnikos institutą. 1922–1925 Kauno miesto inžinierius. LR susisiekimo ministerijos vyresnysis inspektorius, tiltų statybos vadovas. Klaipėdos uosto krantinės ir Šventosios uosto įrengimo vadovas. Daugelio valstybinių, visuomeninių pastatų, paminklų, įmonių projektų autorius. Bendradarbiavo spaudoje, paruošė rankraštį apie Lietuvos sienų nustatymą. 1940 išvyko į Vokietiją. Mirė 1966 Miunchene (Vokietija).

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.