Algirdas Neveravičius
2020 04 24

95 metai, kai (Raseinių r.) gimė (1925) gydytojas, bibliofilas, kolekcininkas Algirdas Neveravičius. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1958 baigė studijas Vilniaus universitete. 1958–1971 dirbo Panevėžio ligoninėje, 1971–1993 – miesto poliklinikose. Panevėžio bibliofilų klubo narys. Vienintelis šalyje surinko visus pašto ženklus, išleistus Lietuvoje nuo 1918 metų. Surinko virš 35 000 atvirukų ir 500 meno albumų kolekciją. Mirė 2016 08 24, palaidotas Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Antanas Vaičikonis
2020 04 24

100 metų, kai Girelėje (Panevėžio r.) gimė (1920) Lietuvos partizanų Panevėžio krašte vienas vadų Antanas Vaičikonis (slap. Šermukšnis). Nuo 1946 buvo Vyčio apygardos būrio vadas. Nuo 1949 Raguvos apylinkės veikusios Krikštaponio rinktinės vadas. Karys savanoris (2008), majoras (2009, po mirites). Mirė 1951 03 09 Narbutuose (Panevėžio r.).

Julius Anusavičius
2020 04 24

195 metai, kai Smilgiuose (Plungės r.) gimė (1825) poetas, 1863 sukilimo dalyvis Julius Anusavičius. Baigė Panevėžio gimnaziją. 1863 sukilime vadovavo Panevėžio apskrities būriui, veikusiam E. Liutkevičiaus dalinyje. 1864 03 suimtas, kalėjo Sibire, vėliau buvo tremtyje Tiumenėje. Nuo 1900 gyveno Daniūnuose (Biržų r.). Parašė eilėraščių, eiliuotų pasakojimų ir pasakėčių. Mirė 1907 02 26 Daniūnuose, palaidotas Daumėnuose (Biržų r.).

Sandrava
2020 balandis

30 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) Lietuvos maironiečių draugijos laikraštis „Sandrava“. Redaktorius – Eugenijus Urbonas. Leistas iki 2017.