Vitalijus Zabarauskas
2020 04 28

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1925) teatrologas, menotyros m. dr., doc. Vitalijus Zabarauskas. 1961 baigė Maskvos valstybinį teatro institutą. 1950–1972 Panevėžio dramos teatro direktoriaus pavaduotojas. 1974–1979 vadovavo Vilniaus meno darbuotojų rūmams. Nuo 1979 ilgametis Klaipėdos konservatorijos teatro meno fakulteto dekanas. Parašė monografiją „Panevėžio dramos teatras“ (1966), apybraižų apie aktorius Vaclovą Blėdį ir Bronių Babkauską. „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius. Mirė 2012 09 24 Vilniuje, palaidotas Panevėžyje.

2020 04 28

115 metų, kai Panevėžyje gimė (1905) solistė Bronislava Brundzienė-Vencevičiūtė. 1913 atvyko į JAV. Mokėsi Dainininkų muzikavimo mokykloje. 1932 keletą kartų atstovavo lietuvius Tautų festivalyje Niujorke. 1933 švedų Meno, Muzikos ir Literatūros draugijos tarptautiniame renginyje svetimtaučiams skaitė pranešimus apie lietuvių dainas, muziką, kultūrą. 1939 suorganizavo mergaičių tautinių šokių grupę ir per 10 metų su ja dalyvavo įvairiuose renginiuose. 1945 Chase National Banko Niujorke suruoštoje parodoje organizavo lietuviškos tautodailės skyrių. 1945 organizavo ir pirmininkavo Jaunųjų moterų draugijai Brukline.

Sandrava
2020 balandis

30 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) Lietuvos maironiečių draugijos laikraštis „Sandrava“. Redaktorius – Eugenijus Urbonas. Leistas iki 2017.