Pilypas Narutis-Žukauskas
2020 05 26

100 metų, kai Piatigorske (Rusija) gimė (1920) inžinierius, visuomenininkas Pilypas Narutis-Žukauskas. 1938 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Nuo 1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1940 įsijungė į nelegalią antisovietinę rezistencinę veiklą. Buvo vienas iš 1941 sukilimo Kaune organizatorių, priklausė Lietuvos aktyvistų frontui. Vėliau dalyvavo antinacinėje veikloje. 1943–1945 kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. 1956 išvyko į JAV. Daug metų dirbo automobilių koncerne „General Motors“, dalyvavo ateitininkų veikloje. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje, talkino „Lietuvių enciklopedijai“, suredagavo knygą „Juozas Urbšys. Atsiminimai“. Mirė 2014 06 07 Čikagoje (JAV).

Antanas Dimžlys
2020 05 26

100 metų, kai Namišiuose (Pasvalio r.) gimė (1920) skulptorius Antanas Dimžlys. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1953 baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1957 dalyvavo parodose. Sukūrė paminklinių, dekoratyvinių skulptūrų, teminių kompozicijų, portretų. Panevėžyje pastatyta jo skulptūra „Laisvės daina“ (1974). Mirė 2010 01 23 Vilniuje.

Žurnalas „Senvagė“
2020 gegužė

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) kultūros žurnalas „Senvagė“. Redaktorė – Liuda Jonušienė. Pirmieji 5 žurnalo numeriai išleisti 1990–1992. Žurnalo leidyba atnaujinta 2014.