Jonas Vainauskas
2020 06 17

95 metai, kai Pajuostyje (Panevėžio r.) gimė (1925) agronomas, žemės ūkio m. dr., prof. Jonas Vainauskas. 1938–1944 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1952 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 952–1961 dirbo Utenos mašinų ir traktorių stotyje agronomu, buvo administracijos darbuotojas. 1961–1962 paruošų ministras. 1968–2005 dėstė Lietuvos žemės ūkio universitete. Paskelbė apie 50 mokslinių ir apie 100 mokslo populiarinamųjų straipsnių, parašė vadovėlių. Mirė 2015 05 26 Kaune.

Alfonsas Sklėrius
2020 06 17

130 metų, kai Kunigiškiuose (Rokiškio r.) gimė (1890) Lietuvos kariuomenės pulkininkas, dailininkas tapytojas Alfonsas Sklėrius (Šklėrys). 1915 baigė Nikolajaus karo artilerijos mokyklą Maskvoje. 1915–1917 dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1919–1920 dalyvavo Nepriklausomybės kovose su Sovietų Rusijos, Lenkijos kariuomene. 1927–1929 mokėsi Kauno meno mokykloje, surengė tapybos parodų. 1929 baigė Aukštųjų karininkų kursų Artilerijos skyrių, paskirtas Antrojo artilerijos pulko 1 grupės vadu, vėliau – Antrojo artilerijos pulko Garbės teismo pirmininkas. 1931 baigė Aukštesniųjų karininkų kursus. 1935–1940 Pirmojo artilerijos pulko, dislokuoto Panevėžyje, vadas. Nuo 1935 vadovavo Panevėžio skautams vyčiams. 1940 06 paskirtas Antrojo artilerijos pulko vadu, o likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 paskirtas 29 šaulių teritorinio korpuso haubicų pulko vadu. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, suimtas, kalėjo Sibiro lageriuose. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo (1928) ir 3-ojo (1937) laipsnio ordinais. Mirė 1943 06 Norillago Lamos lageryje (Rusija).