Remigijus Jankauskas
2020 07 03

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) gydytojas higienistas-epidemiologas, biomedicinos m. dr. Remigijus Jankauskas. 1984 baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Nuo 1984 dirbo Higienos institute, nuo 2007 jo direktorius. Nuo 2006 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektorius. Daugelio mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio leidiniuose autorius. 10 Higienos instituto ir 2 tarptautinių mokslo leidinių bendraautoris.

Kristina Ponelienė
2020 07 03

75 metai, kai Lokėnuose (Ukmergės r.) gimė (1945) pedagogė Kristina Ponelienė. Studijavo Vilniaus universitete. 1969–1972 Panevėžio pionierių ir moksleivių namų metodininkė, 7-osios vidurinės mokyklos mokytoja, 1972–2001 Panevėžio „Nevėžio“ vidurinės mokyklos, nuo 2001 Panevėžio „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja ekspertė. Nominuota Lietuvos Metų mokytoja (2003). Išleido mokomųjų leidinių, parengė ir išleido pratybų sąsiuvinių vyresniųjų klasių istorijos mokymui.

Česlovas Rimgaudas Gnižinskas
2020 07 03

80 metų, kai Ragainiuose (Panevėžio r.) gimė (1940) pedagogas, dailininkas Česlovas Rimgaudas Gnižinskas. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir Vilniaus dailės institutą. 1968–2014 gyveno Upytėje. Ilgametis Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos pedagogas. Sukūrė tapybos, grafikos darbų. Pagarsėjo kaip medžio meistras. Mirė 2015 05 01 Klaipėdoje.

Vytautas Petras Vidugiris
2020 07 03

90 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1930) elektromechanikos inžinierius, visuomenės veikėjas Vytautas Petras Vidugiris. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno JAV. Studijavo Temple universitete Filadelfijoje, Ilinojaus technologijos institute Čikagoje ir Pepperdine universitete Malibu. 1959–1967 dirbo Lockheedo raketų ir kosmoso palydovų tyrimo bendrovėse. Paskelbė straipsnių techniniuose žurnaluose, bendradarbiavo Amerikos lietuvių spaudoje. Aktyviai dalyvavo išeivijos politinėje ir visuomeninėje veikloje. Mirė 2004 08 24.

Vytautas Petrulis
2020 07 03

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) architektas, kino metraštininkas, kolekcininkas Vytautas Petrulis. Mokėsi Palangos gimnazijoje. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1948 gyveno Kanadoje. 1958 Toronto universitete baigė architektūros dizaino studijas. Filmavo išeivijos kultūros įvykius ir žymius žmones. 2017 Lietuvos teatro, muzikos ir kino bei Šiaulių „Aušros“ muziejams padovanojo beveik 2 000 filmavimo ir fotografijos įrenginių.