Juozas Mičiulis
2020 08 08

120 metų, kai Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.) gimė (1900) istorikas, pedagogas Juozas Mičiulis. 1925–1930 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. Studijuodamas Kaune istoriją, 1925 redagavo „Ateities“ žurnalą. Aktyviai bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje, publikuodamas straipsnius „Lietuvos mokykloje“ ir kituose leidiniuose. Parašė knygą „Panevėžio mokytojų seminarija prieš karą ir dabar“ (1929). Mirė 2003 04 02 Vilniuje.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.