Regina Prakseda Paskačimaitė-Tamošaitienė
2020 08 11

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) kanklininkė, dirigentė, pedagogė, doc. Regina Prakseda Paskačimaitė-Tamošaitienė. 1950 baigė Panevėžio muzikos mokyklą, 1955 – Lietuvos konservatoriją. 1955–2000 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje. 1952–1965 ansamblio „Lietuva“ orkestro, 1956–2001 ansamblio „Sutartinė“ artistė, solistė; 1988–2001 kanklių grupės vadovė. Parašė monografiją „Kankliavimo raida ir metodika“ (1993, neišleista), kanklių mokomųjų priemonių ir programų.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.