Kazys Gineitis
2020 08 13

125 metai, kai Tauragnuose gimė (1895) Lietuvos diplomatas Kazys Gineitis. 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1915 mokėsi Rygos politechnikos mokykloje. 1916 persikėlė į JAV. 1917–1919 „Draugo“ redaktoriaus padėjėjas, 1919 „Lietuvos“ redaktorius. 1919 baigė Čikagos universitetą. 1920–31 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Londone, nuo 1928 generalinis konsulas. Nuo 1932 Lietuvos pasiuntinybės žemės ūkio atašė. 1949 grįžo į JAV, gyveno Čikagoje. Parašė ir išleido knygas „Amerika ir Amerikos lietuviai“ (1925), „Kokybiški lietuviški gaminiai“. Mirė 1965 02 02 Čikagoje (JAV).

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.