Jolanta Rudokienė
2020 08 21

60 metų, kai Radviliškyje gimė (1960) dailininkė, pedagogė Jolanta Rudokienė. 1983 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1984 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Nuo 2001 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dirba Panevėžio dailės mokykloje.

Vydmantas Mačiulis
2020 08 21

60 metų, kai Joniškyje gimė (1960) dailininkas akvarelininkas Vydmantas Mačiulis. 1983 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1984 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Gyvena ir dirba Panevėžyje.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.