Dangiras Jonas Dailydėnas
2020 08 28

85 metai, kai Kaune (pagal gimimo liudijimą Kuršėnuose (Šiaulių r.) gimė (1935) gydytojas chirurgas, pedagogas Dargiras Jonas Dailydėnas. Nuo 1938 gyveno Panevėžyje. 1954 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1956–1962 studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Dirbo Panevėžio medicinos mokykloje ir Panevėžio ligoninėje. Parengė įvairių metodinių rekomendacijų, chirurgijos studijų programų, vadovėlių medicinos mokykloms. Mirė 2007 04 04, palaidotas Panevėžyje.

Panevėžio politechnikumas
2020 rugpjūtis

60 metų, kai įkurtas (1960) Panevėžio politechnikumas. 1991 reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, kuri 2002 tapo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Laikraštis „Spindulys“
2020 rugpjūtis

90 metų, kai pradėtas leisti (1930) Panevėžio katalikiškojo jaunimo (pavasarininkų) neperiodinis šapirografu daugintas laikraštis „Spindulys“. Redaktorius – Paulius Mockūnas. Liestas iki 1931 06.