Bronius Antanaitis
2020 09 05

120 metų, kai Oreliuose (Panevėžio r.) gimė (1900) pedagogas Bronius Antanaitis. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Iki suėmimo mokytojavo Raguvoje, Vadokliuose, Panevėžyje. 1923 dalyvavo Klaipėdos sukilime. Nuo 1920 Šaulių sąjungos narys. 1926 Vadokliuose įkūrė Tautininkų sąjungos būrį. Mokytojaudamas Raguvoje įsteigė Mokytojų sąjungos skyrių. 1945 suimtas, kalėjo Uchtos, Vorkutos lageriuose. 1956 grįžo į Lietuvą. Išleido 2 atsiminimų knygas. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Gedimino ordinu, Vytauto Didžiojo ir Nepriklausomybės dešimtmečio medaliais. Mirė 1993 01.