Liudvikas Povilonis
2020 09 07

110 metų, kai Šilagalyje (Anykščių r.) gimė (1910) Kauno arkivyskupas, spaudos darbuotojas Liudvikas Povilonis. Mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje, Kauno kunigų seminarijoje, 1930–1934 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1931–1940 redagavo žurnalą „Šaltinėlis“, administravo marijonų spaudą, mokytojavo. 1940–1944 kunigas Vilniuje, 1945–1948 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius, nuo 1949 kunigavo Rukuose, nuo 1954 – Klaipėdoje. 1966–1969 dirbo Vilniaus bažnyčiose. 1969 konsekruotas tituliniu Arkavikos vyskupu, paskirtas Telšių vyskupo augziliaru. Nuo 1973 Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos koadjutorius su paveldėjimo teise, 1979–1988 abiejų vyskupijų apaštalinis administratorius. 1983–1984 Panevėžio vyskupijos administratorius. Mirė 1990 08 09 Kaune.