Mykolas Janulis
2020 09 16

110 metų, kai Kritižyje (Panevėžio r.) gimė (1910) Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas Mykolas Janulis (slap. Daumantas, Tautvydas, Stumbras, Dzedunia). 1944 tapo partizanu. Vyčio apygardos partizanų būrio vadas, nuo 1950 Vyčio apygardos Krikštaponio rinktinės vadas. 1951–1953 Vyčio apygardos žvalgybos skyriaus viršininkas. Vyčio apygardos daliniuose jis veikė Raguvos, Traupio ir Taujėnų apylinkėse. Karys savanoris (2000, po mirties). Mirė 1953 09 29 Šapyje (Anykščių r.).