Bronislovas Juozaitis
2020 09 23

75 metai, kai Marusinės kaime (Panevėžio r.) gimė (1945) kūrėjas savanoris pulkininkas leitenantas Bronislovas Juozaitis. 1991 pradėjo tarnybą Krašto apsaugos departamente. Pirmasis Panevėžio rinktinės vadas. 1994 tapo SKAT Panevėžio apskrities teritorinės gynybos vadu, nuo 1996 SKAT štabo vadas, nuo 1997 SKAT štabo viršininkas, nuo 2000 Aprūpinimo departamento direktoriaus pavaduotojas. Apdovanotas sausio 13-osios medaliu, LK kūrėjo savanorio medaliu, Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, LK lygmens medaliu „Už nuopelnus“, garbės ženklu „Už nuopelnus krašto apsaugai“, atminimo ženklu.

Antanas Smilga
2020 09 23

155 metai, kai Panevėžyje gimė (1865) spaudos darbuotojas, visuomenės  veikėjas Antanas Smilga. Mokėsi Panevėžyje, Jelgavoje, Sankt Peterburge. Peterburge vertėsi mažmenine prekyba, turėjo įsteigęs kanceliarinių reikmenų parduotuvę ir knygyną, vėliau – spaustuvę. Dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje. Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, 1904–1906 leido pirmą legalų savaitraštį „Lietuvių laikraštis“. Parašė ir išleido 2 knygeles. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą. Mirė 1920 01 30 Raseiniuose.