Agnė Lukšytė-Meiliūnienė
2020 10 23

100 metų, kai Subačiaus vienkiemyje (Kupiškio r.) gimė (1920) rašytoja, pedagogė Agnė Lukšytė-Meiliūnienė. 1939 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1939–1943 Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1941–1944 mokytojavo Gardino lietuvių gimnazijoje. 1944 pasitraukė į Vakarus. Nuo 1950 gyveno ir dirbo Australijoje. Nuo 1993 Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Išleido novelių rinkinį, romaną, spausdino apsakymus periodikoje. Mirė 2007 11 23 Sidnėjuje (Australija).

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.