Panevėžio apskrities Europos informacijos centras
2020 10 27

20 metų, kai įkurtas (2000) Panevėžio apskrities Europos informacijos centras. Nuo 2005 – Panevėžio „Europe Direct“ informacijos centras.

Bronė Butrimaitė-Rupainienė
2020 10 27

115 metų, kai Grajauskuose (Raseinių r.) gimė (1905) poetė Bronė Butrimaitė-Rupainienė. Baigė lenkišką pradinę mokyklą Rygoje. Nuo 1965 iki mirties gyveno Panevėžyje. Sukūrė apie 350 eilėraščių, išleisti du jos eilėraščių rinkiniai. Mirė 1994 08 23 Panevėžyje.

Antanas Maksimaitis
2020 10 27

120 metų, kai Akmeniuose (Lazdijų r.) gimė (1900) karininkas, kartografas, literatas Antanas Maksimaitis (Maksimavičius). 1920 baigė Marijampolės mokytojų seminariją, 1924 – Karo mokyklą Kaune, 1927 – Lietuvos universitetą. Mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose. 1923 dalyvavo Klaipėdos sukilime. Nuo 1934 gyveno Panevėžyje, tarnavo Pirmajame artilerijos pulke. Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos armijoje. Bendradarbiavo spaudoje, paskelbė eilėraščių, išvertė rusų poetų kūrybos. Žuvo 1943 07 26 Oriole (Rusija), 1954 palaikai perlaidoti Panevėžyje.

Jurgis Bonaventūra Pauliukas
2020 10 27

135 metai, kai Palaukiuose (Panevėžio r.) gimė (1885) vienuolis domininkonas, bažnytinės teisės dr. Jurgis Bonaventūra Pauliukas. Nuo 1907 gyveno JAV. 1920 baigė kunigų seminariją, 1929 – katalikų universitetą Vašingtone. 1932 grįžo į Lietuvą. Atkūrė lietuvių dominikonų Angelo Sargo provinciją Raseiniuose. 1941 išvyko į Vokietiją, ten kunigavo. Nuo 1947 gyveno JAV, dirbo kapelionu, dėstė religiją ir lotynų kalbą, religiniais klausimais rašė straipsnius į spaudą. Mirė 1956 07 13 Naujajame Orleane (JAV).

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.