Birutė Goberienė
2020 12 02

65 metai, kai Plungėje gimė (1955) pedagogė Birutė Goberienė. 1977 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kalbos tvarkytoja, Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkė. Sudarė, išleido ar redagavo 22 knygas, skirtas lietuvių tautosakos, kraštotyros, tarmių, papročių populiarinimui ir išsaugojimui, krašto šviesuolių, kalbininkų atminimui. Pelniusi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Sraigės“ apdovanojimą (2019) už lietuvių kalbos puoselėjimą, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizavimą, kalbos leidinių rengimą ir redagavimą.

Džiuljeta Raudonienė
2020 12 02

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1950) dailininkė keramikė Džiuljeta Raudonienė. 1976 baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1976 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1997 Vilniuje įkūrė keramikos studiją. Nuo 1996 iki dabar – laisva menininkė. Sukūrė įvairios paskirties indų, skulptūrinės plastikos, keramikos kompozicijų ant stiklo.

Laikraštis „Roveris“
2020 gruodis

85 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1925) Panevėžio skautų šapirografu daugintas laikraštis „Roveris“. Redaktorius J. Merkis. Ėjo iki 1926 02.