Panevėžio cukraus fabrikas
2020 12 21

80 metų, kai įkurtas (1940) Panevėžio cukraus fabrikas. Nuo 2002 AB „Danisco Sugar Panevėžys“. 2007 likviduotas.

Laikraštis „Roveris“
2020 gruodis

85 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1925) Panevėžio skautų šapirografu daugintas laikraštis „Roveris“. Redaktorius J. Merkis. Ėjo iki 1926 02.