AB „Panevėžio keliai“
2020 01 01

55 metai, kai Panevėžyje įkurta Panevėžio kelių statybos valdyba Nr. 5. 1993 04 22 valstybinė įmonė reorganizuota į AB „Panevėžio keliai“.

Panevėžio infekcinė ligoninė
2020 01 01

60 metų, kai įkurta (1960) Panevėžio infekcinė ligoninė.

Rimantas Petras Kareckas
2020 01 01

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1950) knygų leidėjas, istorikas Rimantas Petras Kareckas. 1967 baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio 5-oji gimnazija), 1972 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1991–1999 LR Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centro direktorius, nuo 1999 Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto direktorius. Nuo 1999 „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ Mokslinės redakcinės tarybos narys. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2015).

Liudas Jakučionis
2020 01 01

80 metų, kai Plungėje gimė (1940) inžinierius, gamtos m. dr., doc. Liudas Jakučionis. Nuo 1999 Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Technologijų fakulteto katedros vedėjas. 2004–2010 VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“ direktorius. Paskelbė mokslinių darbų.

Irena Aleknienė
2020 01 01

105 metai, kai Trumbatiškyje (Anykščių r.) gimė (1915) poetė, farmacininkė Irena Aleknienė. 1934 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1934–1939 dirbo Panevėžyje, privačioje Zaborskio ir Laurinaičio vaistinėje mokine. 1939 baigė kursus prie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto, įgijo provizoriaus padėjėjos kvalifikaciją. Nuo 1939 dirbo Panevėžio vaistinėse. 1954–1974 Panevėžio vaistų sandėlio vedėja. Apie 1974–1984 dirbo laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcijoje. Kūrė eilėraščius vaikams, išleido jų rinkinį. Mirė 2001 05 09 Panevėžyje.

Juozas Andrius
2020 01 01

120 metų, kai Panevėžyje gimė (1900) kartografas, topografas, karininkas Juozas Andrius (Andžejauskas). 1919 baigė Karo mokyklą. Tarnavo Panevėžio batalione. 1926–1940 dirbo Lietuvos kariuomenės štabo Karo topografijos skyriuje. 1930–1934 dėstė Karo mokykloje. 1931 baigė Aukštųjų karininkų kursų Topografijos skyrių. Iki 1940 dirbo trianguliacijos darbus ir ruošė Lietuvos žemėlapius. Nuo 1953 dirbo Bostone (JAV), „Lietuvių enciklopedijos“ Kartografijos ir geodezijos skyriaus redaktorius. 1968 žurnalo „Lietuvių dienos“ Los Andžele redaktorius. Sudarė daug Lietuvos istorinių, etninių ir religinių žemėlapių. Mirė 1988 07 07 Los Andžele (JAV).

2020 01 01

220 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1800) rašytojas, tapytojas Juozapas Straševičius. 1817–1821 Vilniaus universitete studijavo tapybą. 1826–1829 Upytės apskrities žemės teisėjas. 1831 sukilimo Lietuvoje veikėjas. 1831 06 Laikinosios Lietuvos sukilėlių vyriausybės užsienio reikalų tvarkytojas. Emigravęs Paryžiuje priklausė Lietuvos draugijai. Parašė ir išleido sukilimo dalyvių biografijų. Nutapė paveikslų Raguvos bažnyčiai. Mirė 1883 05 05 Paryžiuje (Prancūzija).