Violeta Marija Karpavičienė
2021 01 25

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1946) chemikė, chemijos m. dr. Violeta Marija Karpavičienė. 1962 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija), 1967 – Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. Fizinių ir technologijos mokslų centro Medžiagų struktūrinės analizės skyriaus inžinierė. Mokslinių publikacijų, išradimų bendraautorė.

Petras Vileišis
2021 01 25

170 metų, kai Mediniuose (Pasvalio r.) gimė (1851) inžinierius, kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas Petras Vileišis. 1861–1862 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1875 baigė Sankt Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, 1881 – Sankt Peterburgo kelių institutą. Paskirtas Maskvos apygardos geležinkelių valdybos Dirbtinių statinių skyriaus viršininku. 1891–1894 Riazanės–Kazanės geležinkelių ruožo tiesimo viršininkas. Nuo 1894 dirbo geležinkelio tiesimo privačiose bendrovėse, statė tiltus. 1898 persikėlęs gyventi į Vilnių. 1900 Vilniuje įkūrė geležies dirbinių gamyklą. 1904 pabaigoje įsteigė spaustuvę. 1922–1923 LR susisiekimo ministras. Rusijos imperijoje garsėjo kaip kelių, geležinkelio tiltų, jų kesoninių pamatų statybos specialistas, suprojektavo ir pastatė daugiau kaip 100 tiltų. Pirmojo legalaus lietuviško laikraščio „Vilniaus žinios“ leidėjas ir redaktorius. Parašė mokslo, mokslo populiarinimo knygelių, vadovėlių, išvertė užsienio rašytojų kūrinių. Mirė 1926 08 12 Palangoje.

2021 sausis

90 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1931) Vaikų teatras. Atidarymo iškilmių metu suvaidintas B. Buivydaitės spektaklis „Stebuklingoji radasta“.

2021 sausis

190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 metų sukilimas. Nuo kovo mėnesio sukilėlių būriai veikė ir Panevėžio apskrityje. Kovo 30 d. Panevėžį buvo užėmę K. Truskovskio ir A. Pžeciševskio vadovaujami sukilėliai, liepos 13 d. – H. Dembinskio sukilėlių būriai.