Stasė Mikeliūnienė
2021 02 13

90 metų, kai Petrauskynėje (Panevėžio r.) gimė (1931) bibliotekininkė, tautodailininkė, kraštotyrininkė Stasė Mikeliūnienė. 1942–1951 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1953–1958 studijavo bibliotekininkystę Vilniaus valstybiniame universitete. Po studijų pradėjo dirbti Panevėžio 2-oje masinėje bibliotekoje. Nuo 1963 1-os masinės bibliotekos skaityklos vedėja. 1969 paskirta Panevėžio viešosios bibliotekos Informacijos-bibliografijos skyriaus vedėja. 1978–1986 dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Panevėžio vakarinėje vidurinėje mokykloje. 1993–2005 dirbo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų spaudinių skyriaus rankraštyne. Nuo 1983 Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Parengė literatūros rodyklę „Panevėžys 1940–1980“ (Vilnius, 1983), kartu su B. Mažyliu sudarė leidinį „Kur Įstras pievomis virvena“ (Panevėžys, 2010). 1999–2018 redagavo laikraštį „Paįstrietis“. Jos kraštotyriniai straipsniai publikuoti vietinėje ir respublikinėje periodinėje spaudoje. Nutapė ne vieną šimtą akvarelių. Dalyvavo respublikinėse parodose. Suteiktas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Garbės vardas (1997), Labiausiai nusipelniusi panevėžietė įvairiapusėje švietėjiškoje kultūros srityje (2002), apdovanota G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2013).

Adolfas Šapoka
2021 02 13

115 metų, kai Grybeliuose (Utenos r.) gimė (1906) istorikas, istorijos m. dr., doc. Adolfas Šapoka. 1921–1925 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1929 baigė Lietuvos universitetą. 1932–1940 Vytauto Didžiojo universiteto vyr. asistentas, privatdocentas. 1941–1943 Vilniaus universiteto docentas. Nuo 1948 gyveno Kanadoje, 1949–1961 redagavo „Tėviškės žiburius“, dalyvavo Amerikos lietuvių kultūrinėje veikloje. Išleido knygų apie XVI–XVII a. Lietuvą. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu (1937). Mirė 1961 03 09 Toronte (Kanada).

2021 vasaris

65 metai, kai įkurtas (1956) Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyrius.

2021 vasaris

105 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1916) slaptas ateitininkų rankraštinis laikraštėlis „Mūsų ateitis“. Leido Kazys Bizauskas.

Įvedus pirmąją viešąją telefono liniją Panevėžio mieste. 3-ias iš dešinės telefono stoties vedėjas Vladas Kličmanas. Iš: Panevėžio miesto elektrinei – 80. 2004. P. 16
2021 vasaris

110 metų, kai Panevėžyje įrengta (1911) vietinė telefonų stotis. Savivaldybė savo patalpose sumontavo 100 abonementų komutatorių.