Panevėžio vyskupija
2021 04 04

95 metai, kai popiežiaus Pijaus XI aktu įkurta (1926) Panevėžio vyskupija. Vyskupu paskirtas Kazimieras Paltarokas.