Vitalis Briedis
2021 05 10

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1961) farmacininkas, biomedicinos m. habil. dr., prof. Vitalis Briedis. 1984 baigė Kauno medicinos institutą. Nuo 1984 dirbo Kauno medicinos institute (nuo 2010 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). Mokslinių straipsnių, skelbtų Lietuvoje ir užsienyje, autorius ir bendraautoris.

Vytautas Anužis
2021 05 10

65 metai, kai Linkuvoje (Pakruojo r.) gimė (1956) aktorius, režisierius, prof. Vytautas Anužis. 1963–1974 mokėsi Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija). 1974 baigė Panevėžio dramos teatro J. Miltinio studiją, 1978 – B. Ščiukino aukštąją teatro mokyklą Maskvoje. Nuo 1978 Klaipėdos dramos teatro aktorius. Nuo 2011 Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius. Pelnė Lietuvos nacionalinę meno ir kultūros premiją (2016). Apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi (2017), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2022).

Genovaitė Ginkevičiūtė-Gokienė
2021 05 10

90 metų, kai Dapšioniuose (Radviliškio r.) gimė (1931) pedagogė, kraštotyrininkė Genovaitė Ginkevičiūtė-Gokienė. 1947–1950 mokėsi Panevėžio 2-oje mergaičių gimnazijoje. 1950 įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Istorijos fakultetą. 1951–1992 dirbo Smilgių vidurinėje mokykloje. Nuo 1961 įsitraukė į kraštotyrinę veiklą: rinko atsiminimus apie žymius Smilgių krašto žmones, jos dėka įkurtas mokyklos muziejus, parašyta Smilgių kolūkio istorija, įsteigta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija. Apdovanota G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2012). Mirė 2018 01 11.

2021 gegužė

100 metų, kai Panevėžyje įkurta (1921) Miškų technikų mokykla. Mokyklai vadovavo miškininkas M. Konkulevičius. Veikė iki 1927.