2021 10 20

125 metai, kai Vadokliuose (Panevėžio r.) gimė (1896) teisininkas, karininkas Bronislovas Ivanauskas. 1907–1914 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1916 mobilizuotas į rusų kariuomenę. Odesoje baigė karo mokyklą. Dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose su vokiečiais Rygos fronte. 1918 grįžo į Lietuvą, nuo 1919 sausio Lietuvos kariuomenės savanoris. 1922 Kaune baigė Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1933 dirbo apygardos teisėju Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus apygardose. 1936 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą, o 1942 – Vilniaus universitetą. 1943 paskirtas generaliniu teisėju Kaune. Nuo 1949 gyveno JAV. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. Mirė 1976 JAV.