Juozas Preikšas
2021 11 22

95 metai, kai Griškabūdyje (Šakių r.) gimė (1926) vyskupas Juozas Preikšas. 1945 įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1951 įšventintas kunigu. 1954 paskirtas Kauno šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu. Nuo 1956 dėstė teologiją Kauno kunigų seminarijoje. 1959 paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijų kurijų ekonomu, o 1961 Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu. 1969 skiriamas Vilkaviškio parapijos klebonu ir dekanu. 1984 įšventintas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus Liudo Povilonio pagalbininku. 1989 paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Nuo 1991 Panevėžio vyskupijos ordinaras. Nuo 2002 buvo Panevėžio vyskupas emeritas. Mirė 2018 02 11 Kaune.

Tulpė
2021 lapkritis

50 metų, kai įkurta (1966) Panevėžio suvenyrų gamybos įmonė „Tulpė“. Veikė iki 2002.