Jonas Karbauskas
2021 12 10

155 metai, kai Preičiūnuose (Pakruojo r.) gimė (1866) kunigas, visuomenės veikėjas, publicistas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Jonas Karbauskas. 1885–1889 mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. Nuo 1889 vikaras Šiauliuose, Pašvitinyje, Truskavoje, Vadaktėliuose, Kupreliškyje, Salose, Dambavoje, Viešvėnuose. 1905 Didžiojo Vilniaus seimo dalyvis. Nuo 1921 gyveno Panevėžyje. XX a. 3 deš. buvo Panevėžio klebonas. 1921 kartu su G. Petkevičaite-Bite įkūrė Kalinių globos draugiją, 1920 – Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banką, steigė šaulių liaudies universitetą, dalyvavo draugijos Panevėžio kraštui tirti veikloje. Steigė ir rūpinosi slaptomis lietuviškomis mokyklomis, bendradarbiavo su knygnešiais. Bendradarbiavo „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“, „Tėvynės sarge“, „Nedėldienio skaityme“ ir kituose leidiniuose. Mirė 1929 08 23 Panevėžyje.

2021 gruodis

55 metai, kai įkurtas (1966) Panevėžio lėlių liaudies teatras. Teatro įkūrėjai ir vadovai – Julija ir Albertas Stepankos. 2001 prijungtas prie Muzikinio teatro.