Cukraus fabriko statinių kompleksas

Pastabos

Fabriką pastatė akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“. Architektas Arnas Funkas, statybos inžinierius Eugenijus Manomaitis.

Konkursą fabrikui įrengti laimėjusi Čekoslovakojos firma „Škoda“ suprojektavo ir sumontavo mašinas, technologines dalis ir kai kurią fabriko vidaus įrangą. Fabriko statyba pradėta 1940 m. balandžio mėn., baigta tų pačių metų gruodžio mėn., jau po sovietų vasarą įvykdytos fabriko nacionalizacijos. Fabriko kompleksą sudarė 22 objektai sutalpinti 40 ha plote. Iš viso fabriko statyba ir jo įrengimas kainavo apie 10 mln. Lt.

Antrojo pasaulinio karo metu fabriko pastatai smarkiai nenukentėjo, tačiau iš jo buvo išvežti kai kurie įrengimai.

Pokariu fabrikas rekonstruotas, remontuotas, plėstas, automatizuotas gamybos procesas. 1984–1985 m. fabriko klube dailininkas Vitolis Trušys nutapė freską „Kartos“.

1994 m. fabrikas tapo AB „Panevėžio cukrus“. 1996 m. fabriko savininke tapo AB „Vilniaus prekyba“, 1998 m. – įmonė „Danisco Sugar“. 2002 m. įmonės „Panevėžio cukrus“ pavadinimas pakeistas į „Danisco Sugar Panevėžys“. 2008 m. bendrovė „Danisco Sugar“ cukraus fabriką uždarė, demontavo kai kuriuos pastatus bei įrengimus.

Panevėžio cukraus fabrikas – vienas būdingiausių pramoninės architektūros pavyzdžių Lieuvoje, išsiskiriantis aukšta estetine architektūrine kokybe. Fabriko pastatų kompleksas – puikus funkcionalizmo stiliaus pavyzdys.

1989 m. prie fabriko atidengta paminklinė kompozicija stalinizmo represijų aukoms – 1941 m. sušaudytiems prie Panevėžio cukraus fabriko – atminti.

Kompleksą sudaro:

 1. Cukraus fabriko statinių komplekso gamybinis pastatas (24622);
 2. Cukraus fabriko statinių komplekso katilinė su kaminu (24623);
 3. Cukraus fabriko statinių komplekso dirbtuvės (24624);
 4. Cukraus fabriko statinių komplekso sandėlis (24625);
 5. Cukraus fabriko statinių komplekso medžiagų sandėlis (24626);
 6. Cukraus fabriko statinių komplekso administracinis pastatas (24627);
 7. Cukraus fabriko statinių komplekso gyvenamas namas (24628);
 8. Cukraus fabriko statinių komplekso fabriko klubas (24629);
 9. Cukraus fabriko statinių komplekso valgykla (24630);
 10. Cukraus fabriko statinių komplekso laboratorija (24631).

Literatūra

 1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4aee16b1-e495-4d65-a475-e58ad96a8789
 2. Panevėžio cukraus fabrikas. Iliustr. // Įdomiausi Lietuvos technikos paminklai. Kaunas, [2013]. P. 130–131.
 3. Šikšnius, Juozas. „Panevėžio cukrų“ nupirko vilniečiai // Panevėžio rytas. 1996, kovo 19, p. 2.
 4. Šikšnius, Juozas. „Panevėžio cukrus“ jau danų rankose // Panevėžio rytas. 1998, spal. 1, p. 1.
 5. Tamoliūnas V. Vienas moderniausių ir architektūriškai gražiausių. Iliustr. // Panevėžio tiesa. 1989, lapkr. 7. P. 3.
 6. Trušys, Algimantas Vitolis. Laikas virto akmeniu : gyvenimo ir kūrybos proskynos. Šiauliai, 2010. P. 61, 308–309.
 7. Vaičikonytė, Virginija. Akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ Panevėžio fabrikas // Panevėžys : nuo XVI a. iki 1990 m. Panevėžys, 2003. P. 327–329.