Fotografo Jono Žitkaus namas

Pastabos

Pastatas pastatytas 1931 m. pagal individualų projektą, užsakytą žymaus Panevėžio fotografo Jono Žitkaus. Jame fotografas su šeima gyveno ir dirbo – turėjo įsirengęs modernią fotostudiją – su stikline siena per du aukštus ir stikliniu stogu. Iš studijos vidiniai laiptai vedė į mansardą – Žitkų gyvenamąsias patalpas. Šalia studijos įrengtą dviejų kambarių butą, atvykusi dirbti į Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1935–1936 m. nuomojosi poetė Salomėja Nėris. Pirmąjį namo aukštą Žitkai taip pat nuomojo.

1945 m. už NKVD 1941 m. Panevėžyje įvykdytų žudynių aukų nuotraukas J. Žitkus sovietinės valdžios nuteistas 10-čiai metų kalėti. Namas 1949 m. nacionalizuotas, žmona liko gyventi mažame nacionalizuotų savo namų butuke. Grįžusiam iš lagerio J. Žitkui savo fotostudijoje dirbti nebuvo leista. Nuo 1951 m. Žitkų butuke dar glaudėsi ir iš savo namų iškeldinta kalbininko, pedagogo P. Būtėno šeima. Sovietmečiu pastate veikė Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato „Gulbė“ fotoateljė nr. 1 „Žibutė“. Šiuo metu pastate įsikūręs grožio salonas „Salomėja“.

1995 m. ant namo fasado atidengta paminklinė lenta poetei Salomėjai Nėriai. 1996 m. atidengta lenta Jono Žitkaus fotostudijai.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/980b2317-7ddb-483b-9a0b-d362959a3ba8
  2. Pikelytė, Zita. Žitkevičių šeimos pėdsakais. Iliustr.. Bibliogr.: išnašose // Tarp Žaliosios ir Lėvens. [Panevėžys], 2011. P. 264–283.
  3. Pikelytė, Zita. Tragedijos Panevėžyje 1941-ųjų birželį liudininkas – fotografas Jonas Žitkus. Iliustr.. Santr. angl.. Bibliogr. išnašose // Vilniaus fotografai. Vilnius, [2005]. P. 220–227. Prieiga internete: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krastieciai/Pikelyte%20Zytkus.pdf