Namas

Pastabos

Statytas kaip gyvenamasis namas, dėl savo architektūrinės vertės 2016 m. įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Pokario metais pastatas priklausė Panevėžio apskrities NKVD – MVD – MGB, jame buvo įkurtos administracinės-gyvenamosios patalpos. Šiuo metu pastate įsikūrusios parduotuvė, avalynės taisykla, vyrų kirpykla.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/f9a8be55-5969-4996-9f97-46b350af8a9b