Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčia

Pastabos

Bažnyčia pastatyta 1875 m. grafo Hugo von Kaizerlingo rūpesčiu jo liuteronų parapijai padovanotame žemės plote Dvaro g. (dab. Ukmergės g.).

Sovietmečiu bažnyčia uždaryta, paversta klubu, kuriame vykdavo šokiai. Pastatas keistas – nugriautas bažnyčios bokštas su kryžiumi, vėliau, pritaikant patalpą ūkinių prekių parduotuvei, išgriautas prieangis, altoriaus vietoje įrengtas sandėlis.

1990 m. bažnyčios pastatas grąžintas evangelikų liuteronų parapijos tikintiesiems. 1995–2001 m. joje atliktas remontas. Lėšas skyrė Marija Stankus-Saulaitis, Vokietijos Lipės krašto vyskupija, Panevėžio rajono savivaldybė. Atlikti darbai: sutvirtinti pamatai, uždengtas stogas, pastatytas bokštas su kryžiumi, priestatas, sutvarkytos lubos, įdėtos naujos lauko ir dar 6 durys, apšiltintos sienos, įvestas vanduo ir kanalizacija, sudėtos grindys, restauruota kolonada ir balkonas, išbetonuoti laiptai, įsigytas inventorius. Bažnyčios langai papuošti menininkės Anitos Šlegel vitražais. Bažnyčios atidarymo šventė įvyko 2001 05 05. 2003 m. bažnyčiai padovanotas varpas, įrengtas naujas altorius (aut. Alfridas Pajuodis). Bažnyčia naudojasi ir evangelikai reformatai.

Dešiniajame bažnyčios pastato fligelyje viena patalpa skirta muziejui, jame kaupiami dokumentai, laiškai, knygos, nuotraukos apie bažnyčios ir Panevėžio latvių bendruomenės istoriją ir veiklą.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/500c196c-ba8e-4b81-a945-1480f9c3b964
  2. Barvičiūtė, Dovilė. Iškeliavę latviai Panevėžyje paliko ryškius pėdsakus. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2014, rugs. 22/28 (nr. 38), p. 8–9.
  3. Dranseikaitė, Lina. Krikščionybės ir kultūros sąsajos. Iliustr. // Sekundė. 2011, gruod. 2, p. 8–9.
  4. Lingys, Rolandas Vytautas. Panevėžys : [Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos ir bažnyčios istorija]. Iliustr.. Bibliogr.: išnašose // Protestantizmo paveldas Lietuvoje. Vilnius, 2013. P. 53–54.
  5. Panevėžio liuteronai (1790–2014). Panevėžys, 2014. 83, [1] p. : iliustr.
  6. Rinkūnienė, Gertrūda. Evangelikų bendruomenė ruošiasi šventėms : [Panevėžio evangelikų liuteronų maldos namų istorija]. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2002, geg. 3, p. 3.