Panevėžio evangelikų liuteronų koplyčia

Pastabos

Pastatyta XIX a. viduryje, 1935 m. rekonstruota pagal inž. Antano Gargaso projektą, restauruota 1996–1997 m. Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos iniciatyva. Koplyčia – istorizmo stiliaus. Koplyčios fundatorius – Michaelis Rosakas (Rossak) – vokiečių kilmės panevėžietis verslininkas, ilgametis miesto Tarybos narys, filantropas.

Priklauso kompleksui: Panevėžio senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, kompleksas (unik. kodas. 11409).

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/30b949db-1a9e-44d0-bcdf-92a6ac1bc4cc
  2. Dranseikaitė, Lina. Krikščionybės ir kultūros sąsajos. Iliustr. // Sekundė. 2011, gruod. 2, p. 8–9.
  3. Vilkončius, Evaldas. Tarpukario architektūra Antano Gargaso akimis. Iliustr. // Senvagė. 2020, nr. 1, p. 44–47.