Panevėžio ješivos pastatas II

Pastabos

Pastate buvo įsikūrusi rabino administracija – rabinatas. Čia dirbo rabinas, ėjęs dvasininko, žydų bendruomenės lyderio, valdininko pareigas. Pastate veikė ir maldos namai.

1908 m. rabinato pastate įkurta žydų dvasinė seminarija – ješiva, ruošusi rabinus. Jai vadovavo Isaakas Rabinovičius. Iš pradžių mokykla savo patalpų neturėjo, jas nuomojo. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mokykla iš Panevėžio evakuota į Mariupolį (Ukraina). 1919 m. mirus I. Rabinovičiui, pradėtą darbą tęsė jo mokinys Joselis Kahanemanas. Jis 1919 m. atkūrė Panevėžio ješivą, vėliau tapusią reikšminga žydų dvasine mokykla Lietuvoje. Yra išlikusi Panevėžio ješivos 1929 m. laidos vinjetės nuotrauka su 200 šią mokyklą baigusių rabinų ir mokyklos pastato Ramygalos g. nuotrauka. J. Kahanemano rūpesčiu mokyklai pastatytas naujas pastatas (dab. Savanorių a. 11), į kurį iš senojo pastato ješiva perkelta 1932 m.

1980 m. vykdyta pastato rekonstrukcija. Šiuo metu pastate įsikūrusios vaistinė, parduotuvė, gyvenamosios patalpos.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/c1980a30-91cb-4c9b-b7d4-bb7dabfd3022
  2. Gaidelienė, Jūratė. Žydų bendruomenės keliais Panevėžyje. Iliustr.. Bibliogr.: 12 pavad. // Senvagė. 2020, nr. 1, p. 56–63.
  3. Gidas po Panevėžio žydų paveldo vietas : [informacinis leidinys]. [Panevėžys], 2015. [4] p. : iliustr.
  4. [Panevėžio ješivą baigusiųjų vinjetės nuotrauka su pastato vaizdu]. Prieiga internete: www.eilatgordinlevitan.com/panevezys/pan_pix/front/061308_19_xl.gif
  5. Savickienė, Daiva. Panevėžį išgarsinusi dvasinė mokykla. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2020, birž. 22/28, p. 5, 7.