Panevėžio ješivos pastatas

Dabar – UAB „Panevėžio eglė“

Pastabos

Rabino Isaako Rabinovičaus iniciatyva Panevėžyje 1909 m. įkurta žydų dvasinė seminarija – ješiva, ruošusi rabinus. 1919 m. mirus I. Rabinovičiui, pradėtą darbą tęsė jo mokinys Joselis Kahanemanas, baigęs Telšių rabinų mokyklą, 1919 m. tapęs Panevėžio rabinu. J. Kahanemano pastangomis miesto centre (dab. Savanorių a. 11) šalia 1880 m. statyto pastato, 1932 m. ješivai pristatytas naujas priestatas. Pinigai statybai rinkti iš Panevėžio žydų bendruomenės narių. Ješiva iškilmingai atidaryta 1932 m. Mokyklai vadovavo J. Kahanemanas.

Pirmaisiais sovietinės okupacijos metais ješiva uždaryta. 1942 m. pastate įkurta Panevėžio miesto pieninė. Prie pagrindinio pastato pristatyta katilinė, mūrinis dūmtraukis, rekonstruotos vidaus patalpos, jos pritaikytos pienui priimti, sviestui, varškei gaminti, įrengtos patalpos kontorai, laboratorijai. 1951 m. pieninė išplėsta – pristatytas dar vienas 2 aukštų pastatas. 1970 m. pieninei išsikėlus į naujas patalpas, pastate įkurtas „Eglės“ konditerijos cechas (dab. UAB „Panevėžio eglė“). 1984 m. atlikta cecho rekonstrukcija.

2000 m. ant pastato sienos atidengta atminimo lenta Panevėžio ješivai.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/fa477fad-6dba-49d3-bfb7-796616a1dfb9
  2. Gaidelienė, Jūratė. Žydų bendruomenės keliais Panevėžyje. Iliustr.. Bibliogr.: 12 pavad. // Senvagė. 2020, nr. 1, p. 56–63.
  3. Panevėžio miesto pieninės įkūrimas. Iliustr. // Pieno ąsotėlio istorija. Panevėžys, 2003. P. 15–16.
  4. Panevėžio ješiboto istorija. Prieiga per internetą: http://www.jewishpanevezys.lt/lt/panevezio-jesiboto-istorija.
  5. Rauduvaitė M. Gardumynų karalystėje : [apie naująjį „Eglės“ konditerijos cechą]. Iliustr. // Panevėžio tiesa. 1984, rugpj. 4, p. 2.
  6. Savickienė, Daiva. Panevėžį išgarsinusi dvasinė mokykla. Iliustr., portr. // Panevėžio balsas. 2020, birž. 22/28, p. 5, 7.