Panevėžio kalėjimo pastatų kompleksas

Pastabos

Kalėjimas pastatytas Žaliojoje gatvėje (dab. P. Puzino) greta Panevėžio realinės mokyklos. Pritaikytas kalinti 400 nuteistųjų. Carinės okupacijos metais kalėjime veikė cerkvė.

Tarpukariu kalėjime įrengta koplyčia. Pirmosios sovietinės okupacijos metais sunaikinta, 1942 m. kalėjimo viršininko A. Jasaičio ir kunigo A. Sušinsko iniciatyva atstatyta. Antrosios sovietinės okupacijos metais vėl panaikinta, 1992 m. atkurta.

1940–1941 m. įkalinimo įstaiga tapo LSSR NKVD kalėjimu. Nuo 1940 m. liepos mėn. jame kalinti aktyvūs Šaulių sąjungos, Tautininkų partijos veikėjai, kovotojai už nepriklausomą Lietuvą, dalis jų sušaudyti prie cukraus fabriko, kiti evakuoti į kitus SSSR kalėjimus. 1944–1953 m. kalėjimas vadintas LSSR MVD kalėjimu Nr. 4, jame kalinti, tardyti ir kankinti suimti Lietuvos piliečiai. 1960 m. kalėjimas perorganizuotas į Panevėžio bendrojo režimo pataisos darbų koloniją (įstaiga OČ 12/5), skirtą kalinėms moterims. Nuo 2003 06 11 – Panevėžio pataisos namai.

Kalėjimas remontuotas XX a. 9 deš.

Kompleksą sudaro:

  1. Panevėžio kalėjimo pastatų komplekso administracinis pastatas (36138);
  2. Panevėžio kalėjimo pastatų komplekso kalėjimas (36137);

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/f03b64ea-17bf-4e49-badd-b636862ade88
  2. Astramskas, Arūnas. Visuomeninio naudojimo pastatai // Panevėžys: nuo XVI a. iki 1990 m. Panevėžys, 2006. P. 155–159.
  3. Bučiūnas G. Bausmės vykdymas Lietuvos kalėjimuose // Teisės problemos. 1996, nr. 3, p. 83–95.
  4. Istorija. Iliustr. Prieiga internete: http://www.kaldep.lt/lt/paneveziopn/veikla-mpn_255_344/istorija_238_256_345.html
  5. Panevėžio kalėjimas tarpukariu / Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Nuotr. // Panevėžio balsas. 2010, rugpj. 9, p. 8.
  6. Pašventinta bolševikų sunaikinta atstatytoji Panevėžio kalėjimo koplyčia // Panevėžio apygardos balsas. 1942, lapkr. 14, p. 6.
  7. Pašventinta koplytėlė // Panevėžio balsas. 1992, bal. 23.
  8. Paškevičienė, Loreta. Sovietinio saugumo pastatai Panevėžio mieste // Krašto paveldas. Panevėžys, 2001. P. 4–5.