Panevėžio mergaičių gimnazija

Dabar – Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

Pastabos

Nuo 1915 m. Panevėžyje mergaitės mokėsi lietuviškoje gimnazijoje kartu su vaikinais. 1931 m. paskelbtas naujos mergaičių gimnazijos pastato projekto konkursas. Jį laimėjo architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Mokykla oficialiai atidaryta 1932 10 22. Gimnazijos statybai išleista 500 000 litų.

1943 m. gimnazijos patalpose įkurta vokiečių karo ligoninė, mergaitės mokėsi amatų mokykloje, advokato Č. Petraškevičiaus viloje, kitose patalpose.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai mokykla pavadinta 2-ąja valstybine gimnazija. 1949–1993 04 m. veikė kaip 2-oji vidurinė mokykla. 1993 04 30 Panevėžio miesto tarybos sprendimu mokyklai suteiktas Vytauto Žemkalnio vardas, 1995 06 22 – gimnazijos statusas.

1979 m. pastatytas mokyklos priestatas.

Mokykloje dirbo žymūs pedagogai: Marija Geigaitė-Putramentienė-Giedraitienė, Leonas Kuodys, Sofija Žemaitienė, Jurgis Elisonas, Petronėlė Bylaitė-Bernadišienė, Salomėja Nėris, Venantas Morkūnas, Ona Maksimaitienė, Vanda Zaborskaitė, Antanas Lakiūnas, Eugenijus Urbonas ir kt.

1974 m. ant mokyklos fasado atidengta atminimo lenta Salomėjai Nėriai, šioje mokykloje dirbusiai 1934–1936 m.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/fa9857b4-d7a8-4020-b83f-9ec008829b31
  2. Baliūnas, Vytautas. Švietimo raida Panevėžyje 1918–1940 m.. Iliustr.. Bibliogr.: (63 pavad.) str. gale // Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.. Panevėžys, 2003. P. 342–370.
  3. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija: praeitis ir šiandiena / sudarytojas Eugenijus Urbonas. Panevėžys, 2001. 211,[1] p.