Panevėžio mielių ir spirito fabriko pastatas

Pastabos

Fabriką 1890 m. įsteigė Troškūnų dvarininkas Stanislovas Montvila. Pirmojo pasaulinio karo metais fabrikas uždarytas, įrenginiai išmontuoti ir išvežti į Vokietiją. 1919–1923 m. fabriko patalpos naudotos Lietuvos kariuomenės tiekimo ir aprūpinimo sandėliams įrengti. 1921 m., įsteigus akcinę bendrovę „St. Montvilo įpėdiniai ir Ko“, fabrikas 1922 m. vėl pradėjo veikti. Tarpukariu jame gamintas spiritas, degtinė, motorinas, mielės. 1940 08 03 fabrikas nacionalizuotas, pavadintas Panevėžio mielių ir spirito rektifikacijos fabriku. 1941 m. pervadintas į Panevėžio mielių valstybinį fabriką, po 10 metų – į Panevėžio spirito kombinatą, 1986 m. – į Panevėžio maisto produktų kombinatą. Nuo 1991 m. – Panevėžio valstybinė spirito ir mielių gamybos įmonė, 1992 m. įregistruota kaip valstybinė akcinė įmonė „Sema“. 2005 m. įmonei paskelbtas bankrotas. Sovietmečiu pastatyti „Semos“ pastatai 2009 m. nugriauti, paliktas tik į LR Kultūros vertybių registrą įtrauktas S. Montvilos fabriko pastatas – raudonų plytų mūras, su istorizmo stilistikos fasadų architektūra.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/79D1D93F-9E96-4E37-B754-50F3E97D01DE
  2. Čiukšienė, Ona. Stanislovo Montvilos mielių ir spirito fabrikas: įkūrimas ir veikla iki 1940-ųjų metų. Bibliogr. str. gale. // Dvarininkų Montvilų kultūriniais keliais. Panevėžys, 2008. P. 20–28.
  3. Kaziukonis, Leonas. Iš fabriko praeities // Panevėžio balsas. 1990, rugs. 18.
  4. Montvilo fabrikas / J. Ramoška, A. Rukuiža, P. Žumbakis // Panevėžys. Geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą. Čikaga, 1963. P. 333–334.
  5. Panevėžio mielių ir spirito fabrikas. Iliustr. // Įdomiausi Lietuvos technikos paminklai. Kaunas, [2013]. P. 111–112.
  6. Spirito ir mielių gamybos įmonei – 100. Panevėžys, [1990]. 1 lankstinys (8 p.) : iliustr.
  7. Vaičikonytė, Virginija. Akcinės bendrovės „St. Montvilo įpėdiniai ir Ko“ mielių ir spirito rektifikacijos fabrikas // Panevėžys : nuo XVI a. iki 1990 m. Panevėžys, 2003. P. 317–320.