Panevėžio mokytojų seminarijos pastatas

Dabar – Panevėžio kolegija

Pastabos

Pastate 1888–1915 m. ir 1921–1936 m. veikė Panevėžio mokytojų seminarija.

Seminarija veiklą pradėjo 1872 m. lapkričio 14 d. Jai paskirtas 1840 m. statytas bajorų mokyklos pastatas. 1888 m. pagal tipinį to laikmečio projektą (pagal tokį pat projektą pastatyta ir Smolensko mokytojų seminarija) seminarijai pastatytas naujas dviaukštis mūrinis pastatas. Pirmajame aukšte įrengti mokytojų kambarys, raštinė, klasės, stalių dirbtuvės, sargo kambarys ir karceris. Antrajame aukšte – Aleksandro Nevskio cerkvė, aktų salė, biblioteka, pavyzdinės pradinės mokyklos klasės, trys mokytojų butai.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mokytojų seminarija 1915 m. evakuota į Mstislavlį (dab. Baltarusija), po karo į Lietuvą nebegrąžinta. Seminarijos pastate karo metais veikė karo ligoninė, vėliau dar kurį laiką – Raudonojo kryžiaus ligoninė. 1919 m. J. Balčikonio rūpesčiu mokytojų seminarija Panevėžyje atkurta, tačiau į pastatą (Klaipėdos g. 3) pradėta perkelti 1921 m., baigta 1923 m. pabaigoje, kai iš jo galutinai buvo iškelta ligoninė. Patalpose atliktas remontas, jos vėl pritaikytos seminarijai.

1936 m. Panevėžio mokytojų seminarija uždaryta, patalpose įsikūrė dar 1934 m. čia įkelta Amatų mokykla, veikusi iki Antrojo pasaulinio karo. 1944–1949 m. pastate veikė Geležinkelininkų mokykla nr. 2, 1949–1951 m. – Speciali amatų mokykla, 1951–1960 m. – Panevėžio žemės ūkio mechanizacijos mokykla nr. 2. 1960 m. jame įkurtas Panevėžio politechnikumas. Nuo 2002 m. pastatas priklauso Panevėžio kolegijai.

1996 m. ant pastato sienos atidengta Panevėžio mokytojų seminarijai skirta atminimo lenta.

2012 m. pastato antrajame aukšte atidaryta Jono Jablonskio, kuris Panevėžio mokytojų seminarijoje dirbo 1906–1908 m., vardo auditorija.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/33f43ce0-c2eb-41d7-a2af-a489098d019b
  2. Kaziukonis, Leonas. Apie Baltarusijoje surastus Panevėžio mokytojų seminarijos (1872–1918) dokumentus // Lietuvos istorijos studijos. T. 31 (2013), p. 155–156. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5066/3323
  3. Mičiulis, Juozas. Panevėžio mokytojų seminarija : prieš karą ir dabar : su prof. J. Jablonskio atsiminimais : 10 metų sukaktuvėms paminėti. Panevėžys, 1929. 38, [2] p. : iliustr.
  4. Paškevičienė, Loreta. Panevėžio mokytojų seminarija // Kultūros paminklai, 1997, nr. 4, p. 93–98.
  5. Panevėžio kolegijos istorijai svarbios datos / Rimanta Pagirienė, Vilija Raubienė. Iliustr., faks. // Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos. Panevėžys, 2016. P. 357–366.
  6. Savickienė, Daiva. Iš tarpukario svajonės – pėdsakas istorijoje. Nuotr. // Panevėžio balsas. 2021, kovo 29/bal. 4 (nr. 12), p. 5–7.
  7. Šiaudinis, Valentas. Panevėžio mokytojų seminarija. Iliustr.. Lent. // Šiaudinis V. Lietuvos mokytojų seminarijos ir institutai 1775–1915 m. Vilnius, 2011. P. 47–62.
  8. Švaistas, Juozas. Mokytojų seminarija rusų laikais // Panevėžys : geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą. Chicago, 1963. P. 145–154.