Panevėžio muilo fabriko statinių kompleksas

Pastabos

Panevėžio muilo fabriką pastatė AB „Lietuvos muilas“. Fabrikas, įkurtas buvusioje, dar XIX a. statytoje mūrinėje skerdykloje Ukmergės g. 51, pradėjo veikti 1933 m. Fabrikui nuomotos patalpos pirmame pastato aukšte, jos suremontuotos ir pritaikytos muilo gamybai. Pradžioje turėti du muilo virimo katilai, vėliau, vykdant rekonstrukciją, sumontuotas dar vienas. Įrengta laboratorija muilo analizėms daryti. 1938–1939 m. fabrikas rekonstruotas – gauti vokiški įrengimai, pastatytas garo katilas, šaldymo mašinos, įrengtas aliejaus cechas. Tarpukariu fabrike buvo gaminami ir ratų tepalas bei batų kremas, iki 1965 m. – sėmenų, sojų aliejai.

Po antrosios sovietinės okupacijos fabrikas nacionalizuotas, pervadintas į Panevėžio aliejaus ir muilo virimo kombinatą „Lietuvos muilas“. 1950 m. rekonstruotas – pastatyti automatiniai muilo štampai.

1976 m. fabrikas prijungtas prie Vilniaus aliejaus ir riebalų pramonės gamybinio susivienijimo ir pavadintas Panevėžio muilo fabriku. 1993 m. Panevėžio valstybinis muilo fabrikas tapo AB „Panevėžio muilas“. 1998 m. fabriko pagrindine akcininke tapo Kauno AB „Naujoji Ringuva“, 1999 m. AB „Panevėžio muilas“ tapo jos padaliniu.

2012 m. bendrovė modernizavo technologines gamybines linijas.

Kompleksą sudaro:

  1. Panevėžio muilo fabriko statinių komplekso administracinis pastatas (33040);
  2. Panevėžio muilo fabriko statinių komplekso gamybinis pastatas (33041);
  3. Panevėžio muilo fabriko statinių komplekso sandėlis (33042);
  4. Panevėžio muilo fabriko statinių komplekso transformatorinė (33043).

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/8c9e94ff-e609-4178-9916-3a84573c6f39
  2. „Panevėžio muilas“ taps „Naujosios Ringuvos“ padaliniu // Lietuvos aidas. 1999, rugs. 3, p. 11.
  3. Panevėžio muilo fabrikui 50 metų. Panevėžys, 1983. 1 lankstinys (10 p.) : iliustr.
  4. Skirkevičius, Darius. „Panevėžio muilą“ nusipirko Kauno bendrovė // Panevėžio balsas. 1998, gruod. 12, p. 2.
  5. Vaičikonytė, Virginija. Akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabrikas // Panevėžys : nuo XVI a. iki 1990 m. Panevėžys, 2003. P. 329–331.