Panevėžio sentikių cerkvė

Pastabos

Sentikiai Panevėžyje pradėjo kurtis 1858 m. (kitais duomenimis 1825 m.). Žemę maldos namams pastatyti dovanojo turtingesni parapijiečiai. Pirmoji sentikių cerkvė pastatyta 1906 m., per Pirmąjį pasaulinį karą sudeginta. Atstatyta apie 1925 m. Cerkvė medinė, vienabokštė. Ji – būdingas bokštinės Lietuvos sentikių cerkvės pavyzdys su aklinu rytų fasadu. Jos architektūra nesudėtinga, artima nedidelėms lietuviškoms provincijų bažnytėlėms.

1998–1999 m. cerkvėje atlikti remonto darbai. Maldos namai veikiantys, juose meldžiasi Panevėžyje ir aplinkiniuose rajonuose gyvenantys sentikiai.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/8EFA08EC-EC6C-44CA-96C0-F7A0B1407F0B
  2. Barvičiūtė, Dovilė. Knygų lentynose dvasininkas surado meilę gyvenimui. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2014, gruod. 8/14, p. 6–7.
  3. Čiplytė Joana Viga. Religija // Lietuvos sentikių gyvenimo puslapiai / J. V. Čiplytė. Vilnius, 2001. P. 22–24.
  4. Dranseikaitė, Lina. Krikščionybės ir kultūros sąsajos. Iliustr. // Sekundė. 2011, gruod. 2, p. 8–9.
  5. Rupeikienė, Marija. Tautinių mažumų sakralinis paveldas [Panevėžyje]. Iliustr.. Brėž.. Bibliogr. išnašose // Iš Panevėžio praeities: tautos mieste. Kaunas, 2014. P. 7–32. Prieiga internete: http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Rupeikiene_2014.pdf