Panevėžio siaurojo geležinkelio kompleksas

Pastabos

Siaurasis geležinkelis buvo tiesiamas keliais etapais. Pirmasis etapas susijęs su carinės Rusijos imperijos struktūra. 1898 m. Rusijos privažiuojamųjų kelių akcinė bendrovė nutiesė 144 km ilgio geležinkelio ruožą Švenčionėliai–Panevėžys. 1899 m. rudenį prasidėjo traukinių eismas naujuoju ruožu. Antrasis raidos etapas susijęs su Pirmuoju pasauliniu karu. 1916 m. Vokietijos kariuomenė nutiesė naujus ruožus: Gubernija–Pasvalys, Joniškėlis–Žeimelis ir Jonava–Ukmergė. Tiesiant naujus siaurojo geležinkelio ruožus buvo atsižvelgiama į intensyviai eksploatuojamų miškų bei durpynų rajonus. Miško medžiaga buvo vežama į Vokietiją. Trečiasis siaurojo geležinkelio raidos etapas apima 1920–1938 m. Šiuo laikotarpiu siaurasis geležinkelis perorganizuojamas ir pritaikomas prie nepriklausomos Lietuvos ūkio struktūros. 1935 m. siauruko centru tapo Panevėžys. 1937–1938 m. nutiestas ruožas iš Panevėžio į Joniškėlį. Šiame ruože pastatytos Bernatonių, Skaistgirių, Medikonių, Pušaloto, Vaitkūnų stotys ir depų pastatai Biržuose bei Panevėžyje. Stotyse įrengti vandens bokštai, hidrokolonėlės, vandens šuliniai, semaforai.

Sovietmečiu prasidėjo siaurojo geležinkelio tinklo ardymo laikotarpis. Dalis ruožų perdirbta į plačiojo geležinkelio ruožus, dalis išardyta. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, išlikęs siaurasis geležinkelis funkcionavo bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ bendroje veikloje. 1999 m. nutrauktas krovinių vežimas, Keleivių vežimo valdyboje įsteigtas struktūrinis padalinys „Siaurasis geležinkelis“. 2001 m. nutraukti ir reguliarūs keleiviniai reisai. 2001 07 09 įkurta viešoji įstaiga „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“.

Šiuo metu veikia 68,4 km ilgio siaurojo geležinkelio ruožas Panevėžys–Rubikiai, kuris naudojamas tik užsakomiesiems turistiniams reisams.

Kompleksą Panevėžio mieste sudaro:

 1. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties depo pastatas (21930);
 2. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties prekių sandėlis (21931);
 3. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties semaforas (21932);
 4. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties viadukas (21954);
 5. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties transformatorinė (32993);
 6. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties katilinė (32994);
 7. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties budėtojų pastatas (32995);
 8. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties techninės priežiūros pastatas (32996);
 9. Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio stoties administracinis pastatas (33001).

Literatūra

 1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
 2. Istorija. Iliustr. Prieiga internete: https://siaurukas.eu/istorija
 3. Paškevičienė, Loreta. Siaurasis geležinkelis – technikos paminklas // Krašto paveldas-3. Panevežys, 2003. P. 6–8.
 4. Prascevičius, Rimantas. Panevėžio siaurukas. Iliustr.. Bibliogr.: 5 pavad. // Panevėžio istorijos fragmentai. Panevėžys, 1993. P. 100–101.
 5. Siaurukas : unikalus kultūros paveldas, nuotaikinga turistinė kelionė. Panevėžys. 2006. 30 p. : iliustr.
 6. Siaurukas. Vilnius, 1999. 31, [1] p. : iliustr.
 7. Stasiukaitienė, Ona. Siaurasis Lietuvos geležinkelis. Vilnius, [2010]. P. 15–24, 34–61, 69–133, 137–153.