Panevėžio teismo pastatas

Dabar – Panevėžio dailės galerija

Pastabos

Pastato statytojai – Bronislava ir Jonas Kasperavičiai, 1888 m. sudarę pastato statybos jiems priklausančiame sklype, sutartį. Pastatas nuomotas Panevėžio teismui, tuomet vadintam Taikos teisėjų sąjunga. Teismo paskirčiai pastatas naudotas iki XX a. pradžios, vėliau jame kurį laiką veikė amatų mokykla. 1925 m. pastate vėl įsikūrė teismo įstaiga – Kauno apygardos teismo Panevėžio skyrius, čia veikęs iki 1944 m. Tų pačių metų vasario–gegužės mėnesiais pastate buvo dislokuota Lietuvos vietinės rinktinės Panevėžio miesto ir apylinkių savanorių 241 bataliono 2-oji kuopa.

1945 m. pastatas perduotas Panevėžio kraštotyros muziejui. 1947 m. jame atidaryta pirmoji ekspozicija. Muziejus šiose patalpose veikė iki 1985 m., kuomet pastatas rekonstruotas, jį pritaikant dailės galerijai. 1990 m. baigus rekonstrukcijos darbus, pastate veiklą pradėjo Panevėžio dailės galerija. Pastatas dar kartą rekonstruotas 2018–2020 m.

2004 m. ant pastato sienos atidengta atminimo lenta Vietinei rinktinei.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/95739a49-07c6-44fe-8753-76e2d2af71c6
  2. Prasideda Dailės galerijos remontas. Iliustr. // Sekundė. 2018, lapkr. 20, p. 5.
  3. Pilkauskas, Donatas. Panevėžio apygardos teismas. Iliustr. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/panevezio-apygardos-teismas/