Panevėžio žydžių mergaičių gimnazijos pastatas

Pastabos

„Javne“ draugijos žydžių mergaičių religinės pakraipos gimnazija atidaryta 1928 m. Gimnaziją įkūrė ir jai vadovavo Panevėžio rabinas J. Kahanemanas, šelpė Lietuvos žydų mokyklų, mokslo ir auklėjimo draugija „Javne“. Pastate – erdvios klasės, įrengtas centrinis šildymas. Mokyklą lankė mergaitės iš pasiturinčių ortodoksinio judaizmo šeimų. Mokslas buvo orientuotas į klasikines humanitarines studijas, mergaitės buvo mokomos buities darbų – siuvimo, kirpimo, mokėsi skambinti fortepijonu. Gimnazijos dėstomoji kalba – hebrajų. Pirma pastato dalis pastatyta 1922 m., kai miesto savivaldybė davė leidimą statyboms. 1937 m. mokyklai pastatytas priestatas sporto salei, dar po metų atlikti remonto darbai.

Antrojo pasaulinio karo metais pastate veikė lietuvių gimnazija. 1947 m. pastatas perduotas 3-iajai (rusų) progimnazijai (nuo 1950 m. – 3-ioji vidurinė mokykla). 1964 m. mokyklai išsikėlus į naują pastatą, jame įsikūrė SSRS kariuomenės karinis štabas, vėliau čia veikė 1-oji darbo jaunimo vakarinė mokykla.

1993–2008 m. pastate veikė Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras. 2004 m. Panevėžio miesto savivaldybė jame skyrė patalpas ir Panevėžio žydų bendruomenės būstinei. Būstinės patalpose įkurtas Panevėžio žydų istorijos muziejus „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“. Nuo 2017 m. pastate veikia ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Atviras jaunimo centras.

2013 m. ant namo sienos atidengta atminimo lenta J. Kahanemanui.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/f06d3517-738d-4f02-9a07-e1902d88e0fa
  2. Gaidelienė, Jūratė. Žydų bendruomenės keliais Panevėžyje. Iliustr.. Bibliogr.: 12 pavad. // Senvagė. 2020, nr. 1, p. 56–63.
  3. Savickienė, Daiva. Žydų mokyklos Panevėžyje. Į mokslus – nuo pat mažens. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2020, vas. 10/16, p. 5–6.
  4. Šetkus, Benediktas. Tautinių mažumų mokyklos Panevėžyje 1918–1940 metais. Bibliogr.: 34 pavad. // Panevėžio istorijos fragmentai. Panevėžys, 1993. P. 87–95.