Bronislovas Vaidutis Kutavičius

Kompozitorius, pedagogas.

Gimė 1932 09 13 Molainiuose (Panevėžio r.) – mirė 2021 09 29 Vilniuje.

1938–1942 m. mokėsi Molainių pradinėje mokykloje. 1946 m. pradėjo mokytis groti smuiku Panevėžio septynmetėje muzikos mokykloje, nuo 1949 m. mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėstytojo V. Kligio smuiko klasėje. Nuo 1952 m. dvejus metus tarnavo sovietinėje kariuomenėje kur grojo valtorna kariniame orkestre. 1955–1957 m. tęsė studijas Panevėžio muzikos mokykloje dėstytojo A. Liberio choro dirigavimo klasėje, harmonijos mokėsi pas dėstytoją A. Belazarą. 1958–1959 m. mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. 1959–1964 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.

1957–1958 m. dirbo Vilniaus pedagoginiame institute Muzikos katedros laborantu, 1964–1965 m. – LSSR valstybinės filharmonijos muzikos redaktoriumi. 1965–1969 m. dėstė Vilniaus kultūros mokykloje, 1969–1974 m. – Vilniaus pedagoginiame institute, 1975–2000 m. – M. K. Čiurlionio menų gimnazijos kompozicijos mokytojas, 1984–2000 m. – Lietuvos muzikos akademijos dėstytojas.

Profesorius (1993).

Nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio B. Kutavičius yra ryškiausia Lietuvos muzikos kultūros figūra, lietuviškojo minimalizmo pradininkas.

Sukūrė daug ir įvairaus žanro kūrinių. Pati svarbiausia ir reikšmingiausia kūrybos dalis – stambūs kantatinio-oratorinio žanro kūriniai. Tai keturių oratorijų ciklas „Panteistinė oratorija“, „Paskutinės pagonių apeigos“, „Iš jotvingių akmens“ ir „Pasaulio medis“; kantata „Du paukščiai girių ūksmėj“, vokalinis instrumentinis ciklas „Jeruzalės vartai“, simfonija-oratorija „Epitafija praeinančiam laikui“, kameriniai instrumentiniai ir kiti kūriniai. Parašė 4 operas, vokalinių ciklų, sonatų, kūrinių chorui, dainų, muzikos kino filmams, dramos spektakliams. Išleistos aštuonios kompozitoriaus autorinės kompaktinės plokštelės.

B. Kutavičiaus muzika nuolat atliekama įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje – Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Olandijoje, JAV, Meksikoje, Rusijoje ir kitur. Olandijoje, Danijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje surengti kompozitoriaus autoriniai koncertai.

Lietuvos kompozitorių sąjungos narys (nuo 1967), jos valdybos narys (1974–1989).

Įvertinimas
LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1982).
LSSR valstybinė premija (1987).
Lietuvos Nacionalinė kultūros ir meno premija (1995).
Festivalio „Probaltica“ (Torunė, Lenkija) prizas už kūrybinius laimėjimus (1996).
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino  4-ojo laipsnio ordinas (1999).
Karininkų kryžiaus ordinas už nuopelnus Lenkijos Respublikai (1999).
Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ (2003).
Tarptautinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) prizas už kūrybą (2003).
Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) „Metų autoriaus“ apdovanojimas (2004).

 

Nuotraukoje Bronius Kutavičius. Prieiga internete: http://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai /kutavicius/


Svarbesnė literatūra apie B. Kutavičių:

 1. Bajarkevičius, Tautvydas. Trumpa kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kūrybos apžvalga. Iliustr. // Literatūra ir menas. 2012, nr. 32 (rugs. 7), p. 18–20.
 2. Broniaus Kutavičiaus muzika : praeinantis laikas / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [sudarytoja Inga Jasinskaitė-Jankauskienė]. Vilnius : Versus aureus, [2008]. 415, [1] p. : iliustr., faks., nat.
 3. Bronius Kutavičius : [katalogas / Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras ; sudarytoja Ramunė Kazlauskaitė]. Vilnius : LMILC, [2002]. 32, [1] p. : iliustr., nat.
 4. Bronius Kutavičius // Lietuvos muzikos informacijos centras [Elektroninis išteklius]. Prieiga internete: <http://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/kutavicius/#bio> [Žiūrėta 2018 m. gruod. 12 d.]
 5. Gruodytė, Vita. Bronius Kutavičius – modernus, postmodernus ar avangardinis kompozitorius?. Santr. angl., p. 95 // Kultūros barai. 2007, nr. 4, p. 22–25.
 6. Jankauskienė, Inga. Pagoniškasis avangardizmas : teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai. Vilnius : Gervelė, 2001. 261, [1] p. : iliustr., gaid.
 7. Kutavičius Bronislovas Vaidutis. Portr. // Lietuvių kompozitoriai. Vilnius : Vaga, 2004. P. 228–231.
 8. Kutavičius Bronius Vaidutis. Portr. // Muzikos enciklopedija. Vilnius : Lietuvos muzikos akad. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2003, [t.] 2, p. 231.
 9. Kutavičius Bronislovas Vaidutis. Portr. // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. Kaunas : Leidybos idėjų centras, 2015, d. 2, p. 658.
 10. Kutavičius Bronislovas Vaidutis. Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2018. Kaunas : Leidybos studija, [2018]. P. 814–815.
 11. Lampsatytė, Raminta. Bronius Kutavičius : a music of signs and changes. Vilnius : Vaga, 1998. 286, [2] p. : iliustr.
 12. Landsbergis, Vytautas. Muzika ir Kaulo senis : paskaita apie Bronių Kutavičių, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012.09.14 // Kultūros barai. 2012, nr. 12, p. 28–32.