2018-01-04 įrašų nėra.

2018 sausis
110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.
2018 sausis
25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.